Northfield HS - Wabash

Basketball (Girls V)

When:
Sat, Nov. 5 2022 6:30 PM EDT
Location:
Northfield HS - Wabash
Opponent:
  • Northfield HS - Wabash